ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು

ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಗೌಪ್ಯತೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ

aimerlab.com (“Our†, “We†ಅಥವಾ “Us†) ನಾವು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವೆಬ್ ಪುಟಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರದ ಮೇಲೆ ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸೈಟ್‌ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಈ ಉಲ್ಲೇಖದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು (“ನಿಯಮಗಳು†) ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಸ್ವೀಕಾರವು ಅಂತಹ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ಸೈಟ್/ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ.

1. ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ

ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ನವೀಕರಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಆವೃತ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ನವೀಕರಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನವೀಕರಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ನೀವು aimerlab.com ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಸೇವೆಯ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿದ ಬಳಕೆಯು ನವೀಕರಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

2. ಸೈಟ್/ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಸೈಟ್/ಕ್ಲೈಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ಸೈಟ್/ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪೂರ್ವ-ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಿಮ ಆವೃತ್ತಿಯು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಅಂತಿಮ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್/ಕ್ಲೈಂಟ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು, ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಅಳಿಸಲು, ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು, ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಾವು ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದೇವೆ.

3. ವಿಷಯ

aimerlab.com ಸೈಟ್/ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. aimerlab.com ನ ಯಾವುದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾಸಗಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಷಯದ ನಕಲನ್ನು ರಚಿಸುವುದು aimerlab.com ನ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ (“fair use†). aimerlab.com ನಿಂದ ರವಾನೆಯಾಗುವ ವಿಷಯದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಬಳಸದೆ, ಆಯಾ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. aimerlab.com ನಿಂದ ರವಾನೆಯಾಗುವ ಡೇಟಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. aimerlab.com ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೈಟ್/ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೈಟ್/ಕ್ಲೈಂಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು (“ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸೈಟ್‌ಗಳು/ಕ್ಲೈಂಟ್' ).ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಸೈಟ್‌ಗಳು/ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಸೈಟ್, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಸೈಟ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್‌ನ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಸೈಟ್‌ನ ನಮ್ಮ ಅನುಮೋದನೆ ಅಥವಾ ಅದರ ನಿರ್ವಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರನು aimerlab.com ನ ತನ್ನ ಬಳಕೆಯ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. aimerlab.com ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, aimerlab.com ಮೂಲಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ aimerlab.com ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀವು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ: (A) ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ (ಅಂದರೆ, ನಿಗಮವಲ್ಲ) ಮತ್ತು ನೀವು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಕನಿಷ್ಟ 13 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರು; (ಬಿ) ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಿ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು (ಸಿ) ನೀವು ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಇದೆ ಎಂದು ನೀವು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಕಾನೂನಿನಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಅನೂರ್ಜಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

4. ಮರುಉತ್ಪಾದನೆಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಗಳು ನೀವು ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು, ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳು ಅಥವಾ aimerlab ನ ಇತರ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.

5. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಬಳಕೆದಾರರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು, ಸಲಹೆಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆದರೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆದಾರ-ರಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು, ನೀವು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ (ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸೇವೆ) (ಒಟ್ಟಾಗಿ “ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆâ€), ಗೌಪ್ಯವಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ವಿಶೇಷವಲ್ಲದ, ರಾಯಧನ-ಮುಕ್ತ, ಶಾಶ್ವತ, ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪ-ಪರವಾನಗಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು.

6. ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ

ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಹಾನಿಗಳು, ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ನಿರುಪದ್ರವ ಐಮರ್‌ಲ್ಯಾಬ್, ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಪರವಾನಗಿದಾರರು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ, ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ( ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಬಳಕೆ, ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನೀತಿಗಳ ನಿಮ್ಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಥವಾ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶಾಸನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಂಜಸವಾದ ವಕೀಲರ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಆದರೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ.

7. ವಾರಂಟಿ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ

ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ, "ಎಲ್ಲಾ ದೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ," ಮತ್ತು "ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ" ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪಾಯವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. aimerlab.com, ಅದರ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿದಾರರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳು, ವಾರಂಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿತ ಖಾತರಿ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್, ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಶಾಂತ ಆನಂದ, ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗದಿರುವುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, aimerlab.com, ಅದರ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿದಾರರು ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ವಿಷಯ: (A) ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ; (ಬಿ) ತಡೆರಹಿತ, ಸಮಯೋಚಿತ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಥವಾ ದೋಷ-ಮುಕ್ತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; (ಸಿ) SITE ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ವಿಷಯವು ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ; ಅಥವಾ (ಡಿ) ಅದರಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸನವು ಹೊರಗಿಡಲಾಗದ ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸೂಚಿತ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ aimerlab.com ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನುಮತಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಶಾಸನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸನವು ಹೊರಗಿಡಲಾಗದ ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸೂಚಿತ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ aimerlab.com ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನುಮತಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಶಾಸನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸನವು ಹೊರಗಿಡಲಾಗದ ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸೂಚಿತ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ aimerlab.com ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನುಮತಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಶಾಸನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ.

8. ಸಂಪರ್ಕ

ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ದೂರುಗಳು ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ] .